Maloobchodní podmínky

Objednávka

Každá objednávka uskutečněná prostřednictvím eshopu na www.jamdecore.cz je považována za závaznou. Podáním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká zaplacením a převzetím objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas k archivování svých osobních údajů. S osobními údaji bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění služby internetového obchodu.

Dodací lhůta

Zboží je expedováno následujicí pracovní den od objednání.

Způsob platby – Česká Republika

Prostřednictvím dobírky, kdy je platba vybrána při doručení zboží. Nebo předem převodem z bankovního účtu.

Způsob platby – Zahraničí

Prostřednictvím dobírky, kdy je platba vybrána při doručení zboží.

Doprava zboží po České Republice

Zboží rozesíláme balíkem prostřednictvím České pošty a  přepravních společností Geis a PPL. Cena dopravy České pošty a PPL činí 111,-Kč s DPH a dobírka činí 27,-Kč s DPH. Cena dopravy u společnosti Geis činí 85,-Kč s DPH a dobírka činí 27,- Kč s DPH.

Pokud cena Vaší maloobchodní objednávky přesáhne 2000,- za zboží je poštovné zdarma. Hradíte pouze dobírku 27,-Kč.

Doprava zboží do Zahraničí

Doprava zboží prostřednictvím PPL. Cena poštovného závisí na hmotnosti a ceně zboží a bude účtována podle platného ceníku přepravní společnosti PPL. Výše poštovného bude upraveno následně podle objemu objednávky. Dobírka činí 61,-Kč s DPH.

Záruka na zboží

Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Neodpovídá však za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, používání nebo nedbalosti ze strany kupujícího. Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady. Zákazník má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad.Kupující zašle reklamované zboží zpět prodejci. V reklamované zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaných zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů. Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Záruku lze uplatnit na vady materiálu vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým zpracováním při výrobě. Záruka dva roky se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném používání výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od doručení zboží. Kupující neposílá vrácené zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty. Po převzetí a kontrole vráceného zboží bude kupní cena (ponížená o manipulační poplatek 80Kč) vrácena převodem z účtu.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení. Jakékoli změny jsou možné písemnou formou. Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze pokud dojde k jejich písemnému potvrzení prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky.